Software

ad

Softwarové riešenia:
Nemôžete nájsť vhodný informačný systém, alebo potrebujete vytvoriť vlastnú aplikáciu s jasne
definovanými funkciami? Naša spoločnosť Vám ponúka zákazkové programovanie informačných
systémov a aplikácií priamo na mieru. Získate tým predovšetkým rýchly a spoľahlivý systém,
ktorý presne reflektuje Vaše potreby a spôsob práce. Umožní Vám pracovať rýchlejšie a
efektívnejšie, bez nutnosti obchádzať niektoré problémy a bez hľadania alternatívnych riešení.
Vytvoríme pre Vás všetko, od jednoduchých formulárov, až po zložité databázové aplikácie či
finančné systémy, prepojíme ich s Vašimi súčasnými aplikáciami, naučíme Vás s nimi pracovať a
samozrejme zabezpečíme technickú podporu.
Používané technológie:
Orientujeme sa na overené open source technológie, ktoré je možné implementovať bez dodatočných
licenčných poplatkov. Pre vývoj aplikácií používame tieto technológie:
• Java, Swing, Eclipse
• Microsoft C#.NET, WinForms, XAML, Visual Studio
• Oracle, PostgreSQL, MySQL
• PHP, C, C++, Adobe Flex