Kontakty

ad

I-TECH Partner s.r.o
Prúty 551/1
010 04 Žilina
IČO : 36767115 IČ DPH: SK2022365642

Telefón: +421 41 5 000 333
Fax: +421 41 5 000 334
Mobil: +421 905 979 523
e-mail: i-tech@i-tech.sk

Oddelenie servisu a podpory:
Mobil: +421 944 745 083
e-mail: servis@i-tech.sk

Kontak na mysliteľa:
https://phonebook.cern.ch/phonebook/#search/?query=Bruno+Kremel+BE-RF-FB

Spoločnosť zapísaná na Okresnom súde v Žiline
Oddiel: Sro, Vložka číslo:18872/L

Nájdete nás na adrese: Prúty 1, 010 04 Žilina